ZIGBEE BRIDGE-P

฿585.00

– ทำหน้าที่เป็น Hub กระจายสัญญาณ Zigbee ให้กับเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆของ Sonoff ที่อยู่ในกลุ่มสัญญาณ Zigbee

  • สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆของ Sonoff ที่ใช้สัญญาณ Wifi ให้สื่อสารกับอุปกรณ์ที่ใช้สัญญาณ Zigbee เพื่อการตั้งเงื่อนไขในการทำงานอัตโนมัติต่างๆ
  • นิยมใช้งานร่วมกับกลุ่มเซนเชอร์เพราะใช้พลังงานต่ำมากโดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาดเล็กไม่ต้องเดินสายไฟจึงเหมาะนำไปติดตั้งตามจุดต่างๆภายในบ้านเพื่อใช้เพิ่มความปลอดภัยให้บ้านมากขึ้น
  • ทำงานร่วมกับ Alexa หรือ Google Home เพื่อควบคุมสวิตซ์อัจฉริยะ Zigbee ในบ้านของคุณ
  • สามารถเพิ่มอุปกรณ์กล้อง Sonoff ใน Bridge หรือเซนเซอร์ Zigbee
  • มีฟังก์ชัน ตั้งค่าโหมดความปลอดภัยในบ้าน เช่น โหมดอยู่บ้าน โหมดไม่อยู่บ้าน และโหมดสลีป
  • ระยะในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ Zigbee ไกลกว่าแบบ Wifi (80m ในพื้นที่เปิดโล่ง)
  • สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ Zigbee ได้สูงสุด 128 อุปกรณ์
  • แชร์การควบคุมให้กับคนในครอบครัวหรือเพื่อนของคุณได้

 

Relate Product
Filters Sort results
Reset Apply
Image
Name
Description
Price
Quantity
Add to cart
เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Zigbee Bridge เพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆของ Sonoff สามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติร่วมกับทุกอุปกรณ์ของ Sonoff เช่น เมื่ออุณหภูมิในห้องสูงกว่าที่ต้องการ…
฿215.00
Max: 13
Min: 1
Step: 1
เซนเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว ใช้การเคลื่อนไหวมาเป็นเงื่อนไขสำหรับการทำงานอัตโนมัติให้กับอุปกรณ์ต่างๆของ Sonoff ได้ ทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Zigbee Bridge รองรับการเชื่อมกับกล้อง Sonoff เพื่อดูเหตุการณ์…
฿250.00
Max: 11
Min: 1
Step: 1
- ทำหน้าที่เป็น Hub กระจายสัญญาณ Zigbee ให้กับเซนเซอร์และอุปกรณ์ต่างๆของ Sonoff ที่อยู่ในกลุ่มสัญญาณ Zigbee สามารถเป็นตัวกลางเชื่อมระหว่างอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆของ…
฿585.00
Max: 13
Min: 1
Step: 1
เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์แบบ magnetic sensor ใช้ตรวจจับการเปิด-ปิดประตูหรือหน้าต่างทำงานร่วมกับอุปกรณ์ Zigbee Bridge เพื่อใช้ตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติร่วมกับทุกอุปกรณ์ของ Sonoff เช่น เมื่อเปิดประตู…
฿200.00
Max: 48
Min: 1
Step: 1
12

13 in stock

Categories: ,

Description

Additional information

Specification

Model : ZIGBEE BRIDGE-P
Type : Wireless Gateway
Input : 5V DC 1A
Dimension : 62X62X20 mm
Weight : 35g
Material : PC V0
Wi-Fi : WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz, Zigbee 3.0
Work Temperature : -10°C~40°C
Working Humidity : 5%-95%RH, non-condensing